Per què un documental?

EnFemme és un club que s’obrí l’any 2006 a Barcelona orientat a la pràctica del cross-dressing (o travestisme).

El documental és una iniciativa orientada a sensibilitzar, informar i difondre la realitat del cross-dressing entre el públic general. Mostra la realitat d’un col·lectiu que fins el moment és poc reconegut social i políticament a l’interior dels moviments LGBTIetc, així com estigmatitzat per la població general. És una iniciativa adreçada a promoure el compromís i responsabilitat social de persones, col·lectius i agents socials, en la transformació de la dimensió col·lectiva de la permissivitat social que tenen les violències de gènere i la LGTBIfòbia.

Continua llegint